Om Idrettens Festaften

Her hedrer vi idrettspersonligheter i Buskerudidretten i året som var. Arrangementet avholdes i ærverdige Drammens Teater. Med prisutdelinger, sceneshow, livemusikk og humoristiske innslag, er Idrettens Festaften garantert god underholdning. Arrangementet som holdes i Drammens Teater er et samarbeid mellom Buskerud idrettskrets, Sparebanken Øst og Drammens Tidende.

Det er Buskerud Idrettskrets, Sparebanken Øst og Drammens Tidende som samarbeider om arrangementet, og som står samlet om prisen “Årets Ildsjel”.

Bakgrunnen for å arrangere denne festaftenen, var at de tre samarbeidspartnerne alle hadde etablerte tradisjoner for å dele ut priser til idrettsutøvere. Vi ble derfor enige om å lage en samlet, verdig og gallapreget kveld i forbindelse med prisutdelingene. Mange verdige og flotte representanter for Buskerud-idretten har på denne måten blitt løftet fram og fått sin fortjente heder og ære.

Prisutdelingene bindes sammen med underholdning av lokale krefter fra bl.a. St. Hallvard videregående skole, og forestillingen knyttes sammen av dyktige konferansierer med god idrettslig bakgrunn.

Følgende priser deles ut under Idrettens Festaften:
Årets ildsjel
Idrettsstipend fra Sparebanken Øst
Buskerud Idrettskrets sin innsatspremie
Årets idrettsnavn kåret av Drammens Tidendes lesere

  • Årets ildsjel, en samarbeidspris fra Drammens Tidende, Sparebanken Øst og Buskerud Idrettskrets. Den norske idrettsmodellen er tuftet på frivillighet, glede og fellesskap, og det er det arbeidet som legges ned i den enkelte klubb som er grunnlaget for at vi i Norge får frem så mange internasjonale flotte idrettsprofiler. Klubbarbeidet som legges ned i Buskerud er fantastisk. Sentralt i dette arbeidet står de mange ildsjeler rundt om i fylket vårt. Ildsjeler nomineres ute blant idrettsfolket, og juryen plukker så ut kandidater som man kan stemme på.
  • Idrettsstipend fra Sparebanken Øst er en pris som deles ut til ungdom i bankens lokalmarked – Eikerbygdene og Drammen. Det gis pris i kategoriene lag og individuelle utøvere. Søknadsskjema finnes på denne linken: klikk her!
  • Buskerud Idrettskrets sin innsatspremie, her velges kandidaten ut av Buskerud Idrettskrets styre på bakgrunn av sportslig innsats foregående år.
  • Årets idrettsnavn, kåres ved hjelp av avstemming blant Drammens Tidendes lesere
  • Årets Idrettsanlegg,  er et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune og Buskerud Idrettskrets. Idrettsanleggprisen er en pris som tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet og ha godt samspill med omkringliggende miljø. Anlegget skal være en miljøfaktor både av fysisk og sosial karakter. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og innby til allsidig aktivitet. Flerfunksjonalitet og fornyelse vil bli vektlagt. Aktuelle anlegg for prisen vil bli vurdert ut fra ovennevnte kriterier.
  • TaVare er en trafikksikkerhetskampanje i regi av fylkeskommunen. Prisen gis til et idrettslag som har arbeidet med holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid for unge 15-24 år.